ລົດດີຊູບກ້ອນຕົ້ມຍຳ

  • ປະລິມານ: 20g
  • ຍີຫໍ້: ລົດດີ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ປະເທດໄທ
  • ຈຳໜ່າຍ:ກ້ອນ
  • ວີທີໃຊ້: ປຸງອາຫານ

In stock

3,000

SKU: 8850250012115 Category: