ລູກຊີ້ນ cແພັກ 500g

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ:ແຊ່ເຢັນ
  • ເມນູແນະ: ດາດ-ຈູ່ມ ປີ້ງ ທອດ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ/500ກຣາມ
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບລາວ
  • ໝູມີຄຸນນະພາບ ຜະລິດຈາກ ຟາມທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Out of stock

22,000