ລູກຊີ້ນປາ 500ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ:ແຊ່ເຢັນ
  • ຍີຫໍ້: ມະຫາໄຊ
  • ເມນູແນະ: ດາດ-ຈູ່ມ ປີ້ງ ທອດ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ/500ກຣາມ
  • ທີ່ມາ: ປະເທດໄທ

In stock

16,000