ລາຊາສະອິ້ວດຳ

  • ຂະໜາດບັນຈຸ 500ມລ
  • ຜະລິດຈາກຖົ່ວເຫຼືອງ
  • ນຳເຂົ້າຈາກປະເທດຈິນ

17,000