ມິນິເມກ 250ml

  • ປະລິມານ: 250ml
  • ລົດຊາດ: ລົດໝາກກ້ຽງ
  • ຍີຫໍ້: ມິນິເມດ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ບໍລິສັດໂຄຄາ-ໂຄລາບອດດີ້ງ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ/ 12ແກ້ວ
  • ວີທີໃຊ້: ເຄື່ອງດື່ມ/li>

In stock

45,000