ຟ້າໄທ ລົດນ້ຳໃສ

  • ຂະໜາມ 850ກຣາມ
  • ຊຸບນ້ຳໃສ
  • ໃຊ້ໄດ້ກັບຫຼາຍເມນູເຊັ່ນ: ຕົ້ມ, ສຸກີ້, ເຂົ້າປຽກ, ເຂົ້າຕົ້ມ……

30,000

Categories: ,