ພິກໄທປົ່ນຈັນທະບູຣີ

  • ຂະໜາດບັນຈຸ 30ກຣາມ
  • ໃຊ້ປຸງອາຫານ

2,000

Categories: ,