ພັກກາກຊອມປອດສານພິດ 200-300ກຣາມ/ຖົງ

  • ຜັກສົດໆ ຈາກຟາມ ຊິພີ
  • ສະດວກ, ສະອາດ, ສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ
  • ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
  • 4,000 ກີບ/ 1ແພັກ (4,000KIP/Pack)

7,000