ສະລັດກອບ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ(ປອດສານພິດ)
  • ຄຸນປະໂຫຍດ: ມີນ້ໍາຫຼາຍແລະເສັ້ນໄຍອາຫານ, ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານດີ.
  • ປະລິມານ: 200g-300g

  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ກະສິກຳທ່າຊ້າງ

Out of stock

6,000