ຜັກຫົມ (ແພັກ)

    • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
    • ປະເພດ: ຜັກແຊແຂງ

ປະລິມານ: 1000g

  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ກະສິກຳທ່າຊ້າງ

 

Out of stock

4,000