ບົວລະພາ ແພັກ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ(ປອດສານພິດ)
  • ຄຸນປະໂຫຍດ:ໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວສະອຶກໂດຍນຳເອົາໃບຜັກກາດສົດກັບຂີງສົດມາແຊ່ໃນນ້ຳຕົ້ມແລ້ວດື່ມຂະນະທີ່ຍັງຮ້ອນ.
  • ປະລິມານ: 100g-200g

  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ກະສິກຳທ່າຊ້າງ

Out of stock

3,000