ບົວລະພາ

ຜັກສົດໆ ຈາກຟາມ ຊິພີ
ສະດວກ, ສະອາດ, ສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ
ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
5,000 ກີບ/ 1ແພັກ (5,000KIP/Pack)

Out of stock

5,000