ນໍ້າມັນ ອໍລິຈິ 2ລິດ

  • ປະລິມານ: 2L
  • ຍີຫໍ້: ອໍຈິດ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ປະເທດໄທ
  • ຈຳໜ່າຍ:ຕຸກ
  • ວີທີໃຊ້: ປຸງອາຫານ

In stock

60,000

SKU: 8850180010052 Category: