ນ້ຳປາກາຄົນແບກກຸ້ງ 700ມລ

  • ປະລິມານ: 700ml
  • ຍີຫໍ້: ກາຄົນແບກກຸ້ງ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ:ປະເທດໄທ
  • ຈຳໜ່າຍ:ຕຸກ
  • ວີທີໃຊ້: ປຸງອາຫານ

Out of stock

10,000

SKU: 8850225504904 Category: