ນໍ້າຈິ້ມສຸກກິ້ຍາກີ້ ແມ່ປານອມ 370 ມລ

  • ປະລິມານ: 300ml
  • ຍີຫໍ້: ແມ່ປານອມ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ປະເທດໄທ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແກ້ວ
  • ວີທີໃຊ້: ເຮັດອາຫານ,ຈີ້ມອາຫານ

In stock

15,000