ນ້ຳເຜິ້ງເດືອນຫ້າ/Wild Honey 420 g

• ປະລິມານ 420ກຣາມ

• ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກອນລາວ

• ນ້ຳເຜີ້ງສົດຈາກທຳມະຊາດຊຽງຂວາງ

In stock

48,000

SKU: 3106040002031 Category: