ນ້ຳເຜິ້ງສົດ

• ປະລິມານ 420ກຣາມ

• ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກອນລາວ

• ນ້ຳເຜີ້ງສົດຈາກທຳມະຊາດຊຽງຂວາງ

Out of stock

48,000

SKU: 3106040002031 Category: