ນ້ຳເຜິ້ງສົດ ທຳມະຊາດ ຊຽງຂວາງ

• ປະລິມານ 340ກຣາມ

• ນ້ຳເຜີ້ງສົດຈາກຊຽງຂວາງ

• ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກອນລາວ

In stock

39,000

SKU: 1106040002037 Category: