ນ້ຳເຜິ້ງເດືອນຫ້າ/Wild Honey 340 g

• ປະລິມານ 340ກຣາມ

• ນ້ຳເຜີ້ງສົດຈາກຊຽງຂວາງ

• ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກອນລາວ

In stock

39,000

SKU: 1106040002037 Category: