ນ້ຳສະລັດງາຂົ້ວ ຄິວພີ

• ນ້ຳສະລັດສູດງາຂົ້ວຢີ່ປຸ່ນ

• ບໍ່ໃສ່ແປ້ງນົວ

• ຂະໜາດ 210ມລ

• ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ

In stock

35,000

SKU: 8852022032901 Category: