ນ້ຳພິກເຜົາ ກາແມ່ປານອມ

  • ຂະໜາດ 57ກຣາມ
  • ໃສ່ເມນູຕຕົ້ມຍຳ, ຜັດເຜັດ ແລະ ອື່ນໆ

7,000

Categories: ,