ນ້ຳປາແທ້ ກາຫອຍຫຼອດ

  • ປະລິມານ:700ml
  • ຍີຫໍ້: ຫອຍຫຼອດ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ໄທ
  • ລົດກົມກ່ອມ/li>
  • ຈຳໜ່າຍ: ຕຸກ
  • ຜະລິດຈາກປາໃສ້ຕັນ

In stock

12,000

SKU: 8859472601039 Category: