ນ້ຳປາກາທິບພະລົດ 700ມລ

  • ປະລິມານ:700g
  • ຍີຫໍ້: ປາມຶກ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ປະເທດໄທ
  • ຈຳໜ່າຍ:ແກ້ວ
  • ວີທີໃຊ້: ປຸງອາຫານ

In stock

13,000