ນ້ຳຕານກາສະຫວັນອ້ອຍ

  • ປະລິມານ: 500g
  • ຍີຫໍ້: ເອັສເອັສຊີ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ສິນຄ້າຂອງຄົນລາວ
  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ
  • ວີທີໃຊ້:ປຸງຫວານ

In stock

8,000

SKU: 8855047950007 Category: