ນ້ຳຕານຊາຍຂາວ ມີດຜົນ 1 ກລ

  • ປະລິມານ:1000g
  • ຍີຫໍ້: ນິດຜົນ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ປະເທດໄທ
  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ
  • ວີທີໃຊ້: ປຸງອາຫານ

In stock

13,000