ນ່ອງຕິດສະໂພກ 2000ກຣາມ ຊີພີ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ແຊ່ແຂງ
  • ຍີຫໍ້: ຊີພີ (cp)
  • ເມນູແນະ: ເຂົ້າມັນໄກ່
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ/2000g
  • ທີ່ມາ: ປະເທດໄທ

Out of stock

31,000