ນ່ອງຕິດສະໂພກ AKO 2000ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ແຊ່ແຂງ
  • ຍີຫໍ້: ຊີພີ (cp)
  • ເມນູແນະ: ເຂົ້າມັນໄກ່
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ/2000g
  • ທີ່ມາ: ປະເທດໄທ

In stock

115,000