ນິດຊິມ ລົດຊຸບເກົາຫຼີ

  • ນິດຊິມລົດຊຸບເກົາຫຼີ hot and spicy
  • ຊະນິດຊ່ອງ
  • ຂະໜາດ 60ກຣາາມ

Out of stock

2,000

Categories: ,