ນິດຊິມ ລົດຊອດຕໍຄີມຕົ້ມຍຳມັນກຸ້ງ (ແບບແຫ້ງ)

  • ມີ່ນິດຊິມລົດຕົ້ມຍຳມັນກຸ້ງ
  • ຊະນິດຊ່ອງ
  • ແບບແຫ້ງ
  • ຂະໜາດ71ກຣາມ

Out of stock

5,000

Categories: ,