ນັກເກັດໄກ່ classic 200g

  • ນັກເກັດໄກ່ສຳເລັດຮູບຈາກຊີພີ
  • ສະອາດ ປອດໄພ
  • 1ຖົງ200ກຣາມ
  • ເວບແລ້ວຮັບປະທານໄດ້ເລີຍ

Available on backorder

25,000