ຖ້ວຍລາຍຕາເວັນເບີ 8

ປະເພດ: ຖ້ວຍຫີນ
ສີ: ຂາວ
ສູງ: 6cm
ກ້ວາງ: 21cm
ລາຍ:ດອກຕາເວັນສີຟ້າ

In stock

12,000