ຕີນໝູອານາໄມ 1000ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ດູກສົດ
  • ເມນູແນະ: ຕົ້ມເຄັມ ຕົ້ມໂຈກ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບລາວ

Out of stock

27,000