ສັນຄໍສະໄລ້ 500g

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຊີ້ນແຊ່ແຂງສະໄລ້ຈາກຊີ້ນສັນຄໍ
  • ເມນູແນະ: ດາດ-ຈູ່ມ
  • ຈຳໜ່າຍ: 300ກຣາມ/ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບລາວ

In stock

40,000