ຊີ້ນສັນຄໍໝູອານາໄມ 1000ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພດ້ອຍມາດຕະຖານຊີພພີ
  • ຊີ້ນໜຸ້ມ
  • 1ຖົງມີນ້ຳໜັກ1000ກຣາມ

56,000

SKU: 1007 Categories: ,