ກະດູກຂ້າງໝູຕິດຊິ້ນໜາ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ດູກສົດ
  • ເມນູແນະ: ສະໂມກພອກລິບ, ປີ້ງດູກຂ້າງ
  • ຈຳໜ່າຍ: kg
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບລາວ

In stock

55,000