ນ້ຳມັນຫອຍ ກາແມ່ຄົວ

  • ປະລິມານ: 150ml
  • ຍີຫໍ້: ແມ່ຄົວ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ປະເທດໄທ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແກ້ວ
  • ວີທີໃຊ້:ປຸງຫວານ

Out of stock

11,000

SKU: 8850038400011 Category: