ຈານເບີ 6 ຂອບທອງ

ປະເພດ: ຈານຫີນ
ສີ: ຂາວ
ສູງ: 2,5cm
ກວ້າງ: 15cm
ລາຍ: ຂອບທອງ

In stock

15,000