ງາດໍາ ໄຣ່ທິບ

  • ປະລິມານ: 500ml
  • ຍີຫໍ້: ໄຣ່ທິບ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ປະເທດໄທ
  • ຈຳໜ່າຍ:ຖົງ
  • ວີທີໃຊ້: ເຮັດເຂົ້າໜົມ;ເຮັດອາຫານ

In stock

24,000