ຂາຕັ້ງຂາຫຼັງໝູ

  • ຊີ້ນໝູ
  • ຂາຕັ້ງຂາຫຼັງໝູ
  • ສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
  • 33,000 kip/ 1Kg

In stock

26,000

SKU: 1013 Categories: , Tags: , ,