ສາຫຼ່າຍແຜ່ນເຮັດຊູຊິ

  • ປະລິມານ: 22g
  • ຍີຫໍ້:ກາຣິມິ(Garimi)
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ:ປະເທດຢີ່ປູ່ນ
  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ
  • ວີທີໃຊ້: ເຮັດຊູຊີ

In stock

18,000