ກະທຽມແຫ້ງ

    • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
    • ປະເພດ: ຜັກສົດ
    • ຄຸນປະໂຫຍດ: ແກ້ໂລກວັດ, ແກ້ຜົວໜັງອັກເສບ….

ປະລິມານ:1000g

  • ຈຳໜ່າຍ: kg
  • ທີ່ມາ: ກວຕຸ້ງ
(1 customer review)

In stock

25,000