ກະທິໝາກພ້າວ 250ມລ

  • ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ
  • ກະທິແທ້ 100%

In stock

8,000