ກະດູກໃບພາຍ

  • ຊີ້ນໝູ
  • ກະດູກໃບພາຍ
  • ສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
  • 28,000 kip/ 1Kg

25,000

SKU: 1065 Categories: , Tags: , ,