ກະດູກຂ້າງຕັດເສັ້ນອານາໄມ 1000ກຣາມ

  • ກະດູກຂ້າງງາມຕັດເສັ້ນໃສ່ແພັກອານາໄມ
  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພດ້ວຍມາດຕະຖານຊີພີ
  • 1ແພັກ 1000 ກຣາມ
  • 1ແພັກ 49,000 ກີບ
  • ສົດ ໃໝ່ທຸກມື້
(1 customer review)

53,000