ກະດູກຂ້າງຕັດເສັ້ນອານາໄມ 1000ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ດູກສົດ
  • ເມນູແນະ: ປີ້ງ, ທອດ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ=1000g
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບລາວ
  • ໝູມີຄຸນນະພາບ ຜະລິດຈາກ ຟາມທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
(1 customer review)

In stock

57,000