ກະດູກຂ້າງຕັດເສັ້ນອານາໄມ 500ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ດູກສົດ
  • ເມນູແນະ: ປີ້ງ, ທອດ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ=500g
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບລາວ

Out of stock

31,000