ແນະນຳເມນູເດັດ

ເມນູໝູໆໃຜໆກໍເຮັດໃດ້ ສ່ວນປະກອບຕາມນີ້ເລລີຍ!!!!!! ລົງມືເຮັດເລີຍ!!!! ລ້າງທ້ອງໄວ້ເລີຍ!!!!